Disclaimer

De door LauraDekker.nl team op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Inhoud
De door LauraDekker.nl team verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het LauraDekker.nl team kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het LauraDekker.nl team en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Het LauraDekker.nl team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het LauraDekker.nl team worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van LauraDekker.nl.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van het LauraDekker.nl team omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.