Sea Shepherd

Wie en wat is Sea Shepherd, en wat doen zij zult u zich wellicht afvragen?

 

De missie van Sea Shepherd  (Bron www.seashepherd.nl)

“Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is opgericht in 1977 en is een internationale liefdadige organisatie met als doelstelling de conservatie van al het leven in zee.
Onze missie is om de afslachting van het leven in zee en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen om zo ecosystemen en soorten te beschermen en te behouden.
Sea Shepherd gebruikt directe Aktie op een innovatieve manier om te documenteren en te onderzoeken en waar nodig actie te ondernemen om illegale activiteiten bloot te leggen en de confrontatie aan te gaan op volle zee.
Door het wankele evenwicht van de biodiversiteit van onze ecosystemen te waarborgen, werkt Sea Shepherd om het overleven van deze ecosystemen zeker te stellen voor toekomstige generaties”

Deze organisatie zet zich in voor haaien,walvissen,dolfijnen,schildpadden en andere zeebewoners. Deze dieren worden vaak op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Ook wordt de leefomgeving van deze dieren ernstig bedreigd omdat onze oceanen worden geteisterd door enorme plastic velden die midden op de oceaan drijven. En netten die ronddrijven zijn niet alleen gevaarlijk voor mijn schroef maar     ook voor deze dieren. Vaak komen ze vast te zitten in de netten en stikken  hierdoor

Tijdens mijn reis maak ik natuuropnames. In samenwerking met Sea Shepherd worden deze verwerkt in een verslag, tevens zal ik samen met mijn team contacten onderhouden en Sea Shepherd bezoeken op o.a. de Galapagos eilanden en in Australie.
Sea Shepherd zal mij tijdens de reis ook diverse malen interviewen.
De mensen van Sea Shepherd zijn erg blij dat ik mij wil inzetten voor hun organisatie, en op deze manier ook iets terug kan doen voor de oceanen die ik bevaar.
 

 


The Sea Shepherd Organization


You might ask who and what the Sea Shepherd Organization is. Maybe you
would like to learn more about them and what they do:
The Sea Shepherd's Mission Statement
"Established in 1977, Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is an
international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission
is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's
oceans in order to conserve and protect ecosystems and species.
Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document,
and take action when necessary to expose and confront illegal activities on
the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced
ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure its survival for future
generations."
Source: www.seashepherd.org
This organization is committed to sharks, whales, dolphins, turtles and other
sea creatures. These animals are often killed in a cruel and brutal way. Sea
Shepherd is also committed to the habitat of these animals. Our oceans are
plagued by huge plastic fields that are drifting in the middle of the ocean.
Moreover, those old fishing nets drifting around are not only dangerous to
boat propellers but also are dangerous to animals. Often they are trapped in
those nets and suffocate.
During my journey, I will take photos of the nature and other pictures. In
cooperation with Sea Shepherd, these pictures will be used for a report.
Moreover, I will keep in contact with them via my Team and I will also visit
Sea Shepherd at the Galapagos Islands and Australia.
Sea Shepherd will also do several interviews with me during the trip.
The Sea Shepherd people are very happy that I want to commit myself for
their organization, and in this way, I can also regive a little bit to all those
oceans that I will sail upon during my journey.